Geschiedenis

Onze pioniersjaren.

Onze duikschool werd in februari 1962 opgericht door enkele Gentse duikers rond Gilbert Hubené (1ste ondervoorzitter) die hun duikopleiding in de Middellandse Zee kregen. Medepioniers van het vroege uur waren John De Coster (1ste voorzitter), Monsieur Remi (penningmeester) en Paul Van Wersch (secreataris). Toen waren zij nog aangewezen op Antwerpen (duikclub Frogman) of Brussel (duikclub C.A.S.) om hun sport in “eigen” regio te kunnen beoefenen. In het toen nieuwe Rooigemzwembad werden de clubtrainingen opgestart samen met andere Gentse “vakantieduikers”. De Dolfijnen werden de 8ste club die bij BEFOS (= Belgische Duikfederatie) geregistreerd werd en de eerste in Oost- en West-Vlaanderen. De ene oprichter had als doel de grootste duikclub van Vlaanderen te worden en de anderen streefden eerder naar een beperkte, selecte vriendenclub. Hierdoor lag Antoine De Deene aan de basis van een splitsing met zijn oprichting van de Manta in de zomer van 1962 als gevolg. Gilbert Hubené werd al snel onze 2de voorzitter en de clubnaam werd “Gentse Dolfijnen”.

Stilaan kwam er meer structuur in de club met o.a. de aanstelling van een eerste duikschoolverantwoordelijke (Tony Haller). Al snel beschikte de club over een eigen clubhuis (Fiévéstraat) en een eigen compressor. Eind 1968 telden de GD 58 leden.

De volgende jaren werd de filosofie van de vriendenclub verder ontwikkeld en groeide het ledenaantal aan tot 90 leden. Andere clubs werden meer en meer geconfronteerd met wrijvingen tussen de club en de eigen duikschool waardoor in die periode de Sepia en de Kreeft ontstonden. Het was eveneens de periode waarin de eerste clubreizen naar het buitenland georganiseerd werden (Le Dramont, Fr. en Elba, It.). ’s Winters werd in de steengroeven gedoken en in de zomer trokken we naar Zeeland. De GD hielpen bij de opstart van Barracuda Brugge, de Kortrijkse Duikers klub en in Gent bij de oprichting van “Diepzeeduikers Sportkring Rijkswacht Gent”. Zo haalden we vaak de pers via onze deelname aan interventies van de Gentse Brandweer omdat die nog niet over eigen duikers beschikte.

Jacques Blanpain werd ondertussen voor enkele jaren duikschoolverantwoordelijke en werd opgevolgd door Etienne De Waele tot 1969 en dan kwam Robert Brackenier vanuit Brussel over om die taak te vervullen. Hij opende de eerste Gentse duikshop op de Zwijnaardsesteenweg (Flipper).

De jaren ’70.

In de periode 1970 – 1980 kwamen er meer en meer jongere leden, met een constante aangroei tot gevolg. Deze verjonging gebeurde ook in het GD-bestuur. Enkelen speelden ook een rol binnen de federatie (Roland Vispoel, latere 3*-instructeur werd voorzitter van het NELOS-Veiligheidscomité; Rudi Schollaert en Cecile Boone, Paul Vander Eecken, …)

In 1974 hielp de club bij de oprichting van Flipper in Eke (met privé-zwembad) waar Rudi en Cecile de duikopleiding verzorgden. Na faillissement van het zwembad verhuisde deze club naar Sint-Martens-Latem en lag aan de basis van de Koraalduivels (o.l.v. onze Robert Brackenier). Andere clubleden richtten de Gentse Universitaire Duikclub op.

In 1978 leidde Rudi Schollaert onze duikschool en in 1979 weken we uit naar een nieuw clublokaal in de Pol de Vischstraat te Ledeberg. Willy Bontinck en Jules Boone (schoonvader van Rudi) richtten het nieuwe, voor de leden zo belangrijke clubhuis in.

De jaren ’80 – ’90.

Vanaf 1980 werden reizen naar tropische bestemmingen meer haal- en betaalbaar en kwamen we met ons CMAS-brevet meer en meer in contact met de wereldwijde commerciële PADI-centra. Onder impuls van de politiek werden de sportbonden “verplicht” een Vlaamse koepel op te richten waardoor binnen de nationale BEFOS de NELOS voor Vlaanderen en LIFRAS voor Wallonië ontstonden. Rudi werd hoofdredacteur van het Vlaamse bondsblad Hippocampus en Jacques Blanpain en Cecile Boone stichtten als verwoede filmers de Onderwater Film- en Foto Commissie Nelos op. Meteen trokken die ook internationale aandacht waardoor ze in 1988 voor koning Hussein in Jordanië de internationale onderwaterfotowedstrijd mochten organiseren (“Royal Blue Dolphin”). In het zog van de splitsing van de nationale bonden werden ook provinciale koepels opgericht: Antoine De Deene en Rudi Schollaert zetten zich in 1981 zo aan het roer van O.V.O.S.

Van 1987 tot 1989 vielen de GD op met hun ludieke praalwagens tijdens de Gentse Feestenstoet. In de jaren ’90 beseffen de Manta en de GD dat ze aan de basis lagen van het duiken in Oost- en West-Vlaanderen en orgniseren ze naar aanloop van hun gezamenlijk dertigjarig jubileum (1992) de Algemene Vergadering van Nelos in 1991. Later volgen de jaarlijkse verbroederingsduiken in Wemeldinge.

Na 20 jaar dienst neemt de kersverse 2*-instructeur Jan De Boever de duikschoolfakkel over van Rudi. Ook Gilbert Hubené geeft de voorzittershamer door aan Johan Van de Kerchove die zo de 2de voorzitter van de GD wordt. Om het millennium af te sluiten besluiten de GD een geschenk te geven aan de Gentse Dienst Sport- & Recreatie: een 5 m hoge en 2 m brede silo ( de Klokke Roeland II) wordt onder ruime belangstelling in de Blaarmeersen op 10 m diepte geplaatst. De club floreert dan met 180 leden en 13 instructeurs.

De jaren 2000 en het jubileumjaar 2012.

Door verzadiging van de duikersmarkt (inmiddels al 6 Gentse Nelosduikclubs naast enkele Padi-scholen) daalt het ledenaantal wat en blijft stabiel tussen de 150 en 160 leden. Begin 2011 volgt  Eddy Aelbrecht Jan De Boever op als duikschoolverantwoordelijke.
2012 wordt een super druk jaar: er moet voor de 2de keer gezocht worden naar een nieuw clubhuis; de afbouw in de Pol de Vischstraat en opbouw van het clubhuis in het oud station van Gentbrugge (Robert Rinskopflaan) moeten gebeuren én het 50 jarig jubileum wordt gevierd in Kinepolis: we worden de Koninklijke Sportduikclub Gentse Dolfijnen.
Ondertussen blijven we de enige Gentse duikclub die 2 trainingsdagen per week aanbiedt en in mei 2012 verhuizen we voor onze woensdagtraining naar de splinternieuwe Rozebroeken.

Met deze organisatorische drukte en alle festiviteiten rondt Johan Van de Kerchove,12 jaar na zijn aantreden, zijn voorzitterschap af. Jan De Boever volgt hem op.

Naast de jaarlijkse clubduikreizen (Estartit, Cuba, Egypte, Indonesië, Azoren, Gozo e.a.) en onze Clubuiken Royal (duiken met een hapje en een tapje) gaven we assistentie op het WK miniatuurpowerboatracen in de Blaarmeersen: alle gecrashte bootjes konden we met ons duikersinstinct terug vinden en aan de wal brengen wat op een WK zelden gebeurde.

In november 2014 treedt Jan De Boever af als bestuurslid en volgt Eddy Aelbrecht hem op als voorzitter. Christophe Degraer wordt de nieuwe duikschoolverantwoordelijke.